November 30th 2018

 
Kỉ niệm 03 năm Sue Ann Bridal có mặt tại Sài Gòn 
 
Lần đầu tiên SAB có chương trình ưu đãi lớn tới vậy ngay giữa mùa cưới nhộn nhịp - áp dụng cho cả 2 boutique của Sue Ann...